In 7 iulie 1959 se infiinteaza Fabrica de Confectii din Arad, in baza Hotararii Consiliului de Ministri nr. 898/7.07.1959 cu sediul in Arad, Bd. Revolutiei nr. 96.

Dupa 10 ani de activitate, productivitatea muncii a crescut de 3 ori, valoarea productiei fizice de 4 ori, si valoarea productiei marfa de 5 ori in raport cu anul de infiintare.

In 1974 se finalizeaza cladirea din str. Liviu Rebreanu nr. 86, unde se muta intreaga activitate de productie.

La data de 26 noiembrie 1974 denumirea fabricii se schimba in Intreprinderea de Confectii Arad, denumire care a fost inregistrata in Registrul Marcilor sub numarul 37506.

Prin Hotararea de Guvern 1224/1990 si in baza Legii 15/1990 intreprinderea s-a transformat in societate pe actiuni, actionar unic fiind Statul Roman Societatea a fost inscrisa in Registrul Comertului sub numarul J02/4/1991.

In 1994 societatea s-a privatizat prin metoda MEBO, actionar fiind angajatii societatii.